skip to Main Content
info@bock-schroeder.de

Våra tjänster

Vilken nytta kan du dra av ett samarbete med Bock-Schröder Kommunikation?

Du jobbar i turistbranschen och är intresserad i nya impulser för marknadsföringen gentemot tysktalande kunder? Dina plattformar i webben skulle behöva en frisk fläkt? Låt mig berätta din verksamhets story ur ett nytt perspektiv – för möjliga nya kunder i Tyskland, Österrike och Schweiz, för media eller återförsäljare.

 

Jag tittar på din verksamhet ur ett annat perspektiv och öppnar nya kapitel i din verksamhets kommunikation – för att öka dragningskraften av din destination eller ditt varumärke, ditt företag eller också dina produkter.

PR, Social Media, Web – eller hela kommunikationsmixen!

Det finns oändligt många kanaler för att presentera och positionera en destination, ett företag, ett varumärke eller en produkt. Låt oss gemensamt identifiera och använda kanalerna som är de bästa och mest effektiva för att nå de uppsatta målen.

 

Jag ger din websida ett nytt sväng med ny content på tyska. Jag ställer verktyg till förfogandet för mer och bättre kundkontakt på tyska. Jag skapar intresse hos media genom seriös och professionell kommunikation på journalisternas förutsättningar.

Kommunicera hållbart!

En rejäl utarbetat kommunikationsstrategi är till stor nytta för att framkalla en hållbar efterfråga. Kommunikationsstrategin definierar mål och ger orientering för val av kanaler och verktyg på vägen till målet. Jag hjälper till att ta fram en kommunikationsstrategi för din verksamhet på de tyskspråkiga marknaderna.

Bock-Schröder Kommunikation erbjuder tjänster inom:
 • Strategisk kommunikation
 • Omvärlds-, marknads- och målgruppsanalys
 • Benchmarkanalys
 • Corporate kommunikation
 • Content-marknadsföring
 • Content-produktion
 • Newsletter-marknadsföring (B2B och B2C)
 • PR – Public Relations
 • Storytelling
 • Mediaservice
 • på de tyskspråkiga marknaderna Tyskland, Österrike, Schweiz
Från A till Z – med Å och Ø:
Copywriting, översätta och förbättra texter

Jag översätter från svenska, engelska och andra nordiska språk till tyska.  Texter med marknadsföringssyfte är känsliga. De låter sig inte transfereras lika lätt som enkla vardagstexter från ett språk till ett annat. Jag uppfattar ett översättningsuppdrag av en text med marknadsföringssyfte snarare som en mission att överföra ursprungstextens budskap till mottagare som jo inte bara lever i en annan språkvärld utan även i en annan kulturkrets.

Jag främjar destinationers och företagens marknadsföring genom professionella texter. Både med att ta fram helt nya texter, översätta texter eller också redigera och optimera texter.

Hör av dig!

Du vill förändra nånting i kommunikation och marknadsföring på den tyska marknaden, behöver redaktionellt support eller en kompetent översättare? Hör av dig helt enkelt och kolla in möjligheterna.

Back To Top